Firmy

Firmy

No i co? Nowoczesne doradztwo biznesowe!

 

Nie jesteśmy typową firmą doradczą, więc i proponowane przez nas rozwiązania do standardowych nie należą. Ponieważ relacje to nasza domena, wspieramy firmy w tych obszarach, które ich dotyczą, zawsze dobierając ofertę odpowiednio do potrzeb i możliwości klienta. Może to być zarówno tradycyjne doradztwo prowadzone indywidualnie, jak i warsztat strategiczny organizowany dla całego zespołu (a także połączenie tych rozwiązań). Nasze działania kończą się wypracowaniem dla klienta, określonego na początku, efektu lub produktu końcowego, z którego wszyscy są dumni i zadowoleni. Nie wyobrażamy sobie, żeby mogło być inaczej. Na każdym etapie pracy doradczej promujemy podejście relacyjne oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii jako istotne elementy zarządzania firmą i budowania zespołu. A sprawdziliśmy to na naszej firmie i to działa!

 

Doradztwo biznesowe może obejmować działania w zakresie:

 

 1. Budowania strategii CSR firmy
 2. PR i marketingu
 3. Brandingu firmowego
 4. Budowania partnerstw międzysektorowych
 5. Organizacji działu sprzedaży
 6. HR
 7. Zarządzania i pracy projektowej
 8. Wykorzystania nowych mediów w firmie

 

Dodatkowo klientom biznesowym oferujemy coaching biznesowy.

No i co?

CSR to koncepcja zarządzania przedsiębiorstwem opierająca się na świadomym i zrównoważonym postępowaniu względem grup społecznych, na które oddziałuje.

 

No i o co chodzi?

W dużej mierze opiera się na odpowiedzialnym kształtowaniu relacji firmy z pracownikami, kontrahentami, dostawcami czy inwestorami, a więc zewnętrznym i wewnętrznym otoczeniem, biorąc pod uwagę perspektywę średnio- lub długookresową. Takie podejście pozytywnie wpływa na konkurencyjność i wartość przedsiębiorstwa. Społeczna odpowiedzialność biznesu jest więc procesem poznawania i włączania zmieniających się oczekiwań społecznych w strategię zarządzania, a także monitorowania wpływu tej strategii na konkurencyjność firmy.
Doradztwo biznesowe w tym zakresie obejmuje wsparcie procesów i projektów z zakresu CSR proponujemy naszym klientom indywidualnie dopasowane do ich potrzeb doradztwo, konsulting, a także przygotowanie projektów CSR skrojonych „na miarę”. Zapewniamy wsparcie ich realizacji od momentu kreowania pomysłu poprzez wdrożenie oraz monitoring i ewaluację.

 

No i co proponujemy?

W ramach naszych usług oferujemy:

 

 1. rozszerzanie portfolio firmy o nowe produkty lub usługi w oparciu o dobrze zidentyfikowane potrzeby klientów,
 2. wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań biznesowych wspierających działania firmy i jej relacje z otoczeniem zewnętrznym i wewnętrznym,
 3. wsparcie w procesach budowania lojalności i zaangażowania pracowników w działania firmy,
 4. doradztwo skierowane na poprawę wizerunku przedsiębiorstwa na rynku pracy,
 5. stworzenie lub rozwinięcie możliwości współpracy z partnerami biznesowymi, administracją państwową oraz podmiotami NGO,
 6. wsparcie w procesie pozyskiwania środków publicznych, jak i finansowania z zewnętrznych źródeł kapitału,
 7. wsparcie w pozyskiwaniu zainteresowania potencjalnych inwestorów,
 8. planowanie i realizację zaangażowania w problemy społeczne w otaczającym firmę środowisku.

 

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu projektów z zakresu CSR, budowy partnerstw, doradztwa biznesowego i kreowania innowacyjnych rozwiązań.