CSR Nowicka&Co

Filary strategii CSR Nowicka&CO na lata 2015-2020.

I. Odpowiedzialność społeczna, w tym działania skierowane do:

II. Odpowiedzialność biznesowa, w tym działania skierowane do:

III. Odpowiedzialność środowiskowa, w tym:

Zarządzanie technologiczne. W tym obszarze wspierane są: rozwiązania technologiczne bezpieczne dla środowiska naturalnego oraz zgodne z zasadami higieny pracy, odpowiedzialne zarządzanie sprzętem technologicznym, promocja działań w tym zakresie wśród klientów i partnerów biznesowych.

Ochrona środowiska naturalnego. Firma Nowicka&CO ustaliłą cele w tym zakresie oparte na: dostarczaniu usług w oparciu o jak najbardziej optymalne wykorzystanie energii, realizację projektów społecznych i biznesowych z uwzględnieniem zmniejszania i adaptacji zmian klimatycznych oraz ochronę i regenerację środowiska naturalnego, świadomego i odpowiedzialnego zużycia zasobów naturalnych i segregację odpadów.