Szkolenia dla nauczycieli

No i co?

Podobno nauczyciele należą do najtrudniejszych grup szkoleniowych. Ale nam trudne grupy nie straszne. Podjęliśmy się więc realizacji szkoleń w ramach „Warszawskiego modelu wspierania szkół i przedszkoli”.

 • Prowadziliśmy nie tylko warsztaty i wykłady, ale także konsultacje dla nauczycieli na wszystkich etapach edukacyjnych.
 • Pobudzaliśmy pasję i zaangażowanie.
 • Obalaliśmy szkolne mity i pracowaliśmy nad zmianą przekonań.
 • Pokazywaliśmy, ze możemy razem zmieniać edukację o wiele prościej i przyjemniej.
No i czego dotyczyły te zajęcia?

Trenowaliśmy nauczycielskie umiejętności w zakresie:

 • Szeroko rozumianej komunikacji (Informacja zwrotna już teraz nie jest im straszna, a może nawet ją polubili☺)
 • Narzędzi rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Pobudzania motywacji i fascynacji nauką u uczniów i uczennic
 • Innowacji w uczeniu i nauczaniu
 • Metod i technik pracy z różnymi typami uczniów
 • Wsparcia uczniów poprzez tutoring, coaching i mentoring
 • Budowania wizerunku edukacji i szkoły
 • Wprowadzenia nauczania i uczenia przyjaznego dziecięcym mózgom
 • Współpracy z rodzicami.
No i po co?
 • Żeby było więcej nauczycieli zadowolonych ze swojej pracy,
 • Żeby nauczyciele byli świadomi swoich możliwości,
 • Żeby nauka w szkole była ciekawą i inspirującą przygoda zarówno dla ucznia, jego rodziców, jak i nauczyciela,
 • Żeby nauczanie było pasją i dawało satysfakcję.
No i jak z tego skorzystali uczestnicy?

Choć projekt wciąż trwa, już teraz widzimy, jak pozytywnie wpłynął na większość uczestników. Nauczyciele:

 • wprowadzają nowe sposoby uczenia do swojego repertuaru,
 • próbują nowoczesnych technologii i narzędzi psychologicznych,
 • są bardziej zmotywowani do pracy i zainspirowani do próbowania nowych metod nauczania,
 • sami teraz się z nami kontaktują aby nadal rozwijać swoje umiejętności i urozmaicać swoją prace z uczniami.
No i jakie reakcje?

Informacje zwrotne od „naszych” nauczycieli:

Świetne, pozytywne prowadzące, wspaniała atmosfera, dużo przydatnych informacji praktycznych. Więcej takich szkoleń!
Zajęcia dostarczyły mi wiele informacji i były inspiracją do unowocześnienia własnego warsztatu pracy pedagogicznej
Pierwszy raz miałem zajęcia, z których nie chciałem wychodzić! Super- chcę więcej.
Dopiero teraz zobaczyłam, że nauczanie nadal mnie kręci- dziękuję za nową dawkę motywacji. Te zajęcia na nowo mnie obudziły i mam mnóstwo pomysłów na moje lekcje.