Szkolenia szyte na
miarę

Szkolenia szyte na
miarę

Każda organizacja oraz jej pracownicy mają specyficzne potrzeby, których nie da się włożyć w standardowe ramy naszą odpowiedzią na to są szkolenia na miarę. W ramach wsparcia procesów i projektów proponujemy naszym klientom szkolenia, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy/ zespołu/ pracownika. Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania szkoleniowe, innowacyjne pomysły i wysokiej klasy ekspertów.

podczas szkolenia
KROK 1

 

Zaczniemy od analizy potrzeb firmy (inaczej mówiąc „ściągamy miarę”), którą przeprowadzamy w ramach warsztatu strategicznego.

 

Badanie potrzeb to klucz do sukcesu procesu szkoleniowego, dlatego prowadzimy je niestandardowo, korzystając również z metod kreatywnych. W trakcie audytu potrzeb szkoleniowych:

 

 1. poznajemy pracowników firmy oraz specyfikę ich pracy,
 2. ustalamy, jakie problemy pojawiają się podczas wykonywania różnych zadań (realizacji projektów),
 3. sprawdzamy, w jakich obszarach działalności firmy pojawiają się tzw. „blind spots”, jak rozległe one są i czy szkolenie może pomóc w ich rozwiązaniu
 4. określamy, jakie umiejętności i kompetencje muszą zdobyć pracownicy firmy, aby rozwijać siebie i firmę

 

Ten etap jest niezwykle ważny, aby zapewnić wysoką jakość szkolenia na miarę oraz adekwatność rozwiązań szkoleniowych w stosunku do potrzeb firmy.

Krok 2

 

Analiza zebranych informacji oraz wyznaczenie celów szkoleniowych (po krawiecku to ustalenie jak klient w danym ubiorze ostatecznie chce wyglądać i jakie funkcjonalności ma ono spełniać).

 

Wyznaczone wspólnie z klientem cele muszą spełniać następujące kryteria:

 

 1. realistyczność osiągnięcia
 2. motywujące do zmian i rozwoju
 3. odnoszące się do misji i wizji firmy.

 

Ilość celów jest zależna od rodzaju wsparcia jakiego potrzebuje firma. Kompleksowe programy opracowywane przez naszych ekspertów odznaczają się wielością celów.

biuro i komputery
Szkolenia na miarę Nowicka&Co
Krok 3

 

Projektujemy szkolenie (projekty, szkice, wykroje)

 

Tu pracujemy my, a klient ma pewność, że nasze rozwiązania będą dopasowane perfekcyjnie- jak u dobrego krawca.

Krok 4

 

Realizacja szkolenie lub cyklu szkoleniowego (nasi eksperci od szycia zgodnie w wykrojem działają i tworzą unikatowe rzeczy)

 

Cechy charakterystyczne naszych szkoleń to:

 

 1. dobór miejsca i czasu realizacji pod potrzeby klienta
 2. w miarę możliwości praca w małych grupach (10-12 osób)
 3. wykorzystywanie nowoczesnych technologii w czasie zajęć
 4. aktywne metody pracy pozwalające na angażowanie w proces uczenia się uczestników
 5. brak nudy i długich wykładów
 6. tworzenie możliwości do nauki poprzez dyskusje, symulacje, gry (szkoleniowe, planszowe, terenowe)
 7. atmosfera profesjonalizmu, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku
 8. dbanie o właściwą, pozytywną komunikację w grupie.
Szkolenia na miarę Nowicka&Co
Szkolenia na miarę Nowicka&Co
No i to już koniec?

 

Jeszcze nie. Pozostał krok 5, czyli sprawdzenie efektów szkolenia oraz wdrożenie zaleconych działań poszkoleniowych (odbiór, ostatnia przymiarka, analiza jak „leży”)

 

Na koniec każdego cyklu szkoleniowego klient otrzymuje informację o tym, jakie działania zalecamy podjąć, aby wypracowane w czasie zajęć zmiany i umiejętności utrwaliły się, i przynosiły wymierne efekty. Dwa tygodnie po szkoleniu jeden z naszych trenerów odwiedza firmę i przeprowadza indywidualne rozmowy z pracownikami, a także zbiera anonimowe informacje za pomocą interaktywnych ankiet. Dzięki temu możemy sprawdzić krótkoterminową efektywność naszego szkolenia. Klient otrzymuje pełen raport ze zrealizowanych szkoleń oraz badania ewaluacyjnego, w którym porównujemy punkty wyjściowy i zamierzony efekt, z efektem ostatecznym.

No i co?

Business Coaching, skierowany do kadry zarządzającej i menadżerskiej, jest jedną z najbardziej efektywnych i najskuteczniejszych metod wspierania człowieka w jego rozwoju i podnoszeniu kompetencji biznesowych. Koncentruje się głównie na wydobyciu umiejętności potrzebnych do stworzenia nowej wizji przyszłości firmy, jej realizacji oraz określenia na nowo siebie i relacji w zespole.

 

No i po co?

Business coaching polega na budowaniu indywidualnej ścieżki trwałego rozwoju pracowników tak, aby w uwarunkowaniach swojej organizacji:

 

 1. pokonywali stres,
 2. posiadali stan równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym (life balance),
 3. myśleli strategicznie,
 4. wprowadzali inspirujące zmiany i tworzyli nowe rozwiązania,
 5. podnosili na wyższy poziom kompetencje przywódcze, komunikacyjne i relacyjne,
 6. tworzyli kulturę organizacyjną, w której dąży się do wielkich celów poprzez współpracę,
 7. rozwijali i doskonalili inteligencję emocjonalną,
 8. korzystali z informacji zwrotnej (feedback) w sposób twórczy i rozwojowy.